Äärioikeiston nousu on lopetettava

Hetkessä eläessä katoaa usein pidempiaikainen historiallinen näkökulma yhteiskunnassa vallitsevasta kehityksestä. Ilman historiallista näkökulmaa olemme pelkästään yhden kesän kärpäsiä vailla muistoa.

Oikeisto on hallinnut Eurooppaa, uusliberalistisella politiikallaan, viimeiset kolme-neljäkymmentä vuotta.

Hyvinvointivaltiota on näivetetty askel askeleelta ja kansallisia omaisuuksia on yksityistetty tai myyty täysin pois new public management periaatteen mukaan.

Politiikka toimi niin pitkään, kun tuottavuus, palkat ja työllisyyskehitys oli suotuisaa. Ihmisillä riitti hyväpalkkaista työtä ja tavallinen ihminen pystyi vaurastumaan omalla työpanoksellaan.

Samaan aikaan teknologian murros johti robotisaation ja automatisaation suuriin kehitysaskeliin ja 1990-luvulla globalisaatio alkoi ottaa uusia kierroksia. Tavallinen eurooppalainen työtä tekevä oli armottoman kilpailun kohteena.

Uusliberalistinen politiikka oli jo alkanut näyttää heikkoutensa jonkin aikaa. Rikkaista tuli vain rikkaampia samaan aikaan kun tuottavuuden nousu ei oikein enää osunut tavallisiin töissä olevien kukkaroihin.

Vuoden 2008 finanssikriisi katkaisi uusliberalistisen politiikan kamelinselän. Emme keskustele tästä tarpeeksi. Euroopasta katosi miljoonia työpaikkoja monen tuotantolaitoksen sulkiessaan ovensa. Suomessa alkoi monen moni näivettämisien vuosi, jolloin talous ja yhteiskunta junnasi paikoillaan.

Monessa eurooppalaisessa maassa tilanne oli samanlainen. Olen itse varttunut sellaisessa kunnassa, jossa isku oli raju. Hangon teollisuudesta katosi satoja jollei jopa tuhansia työpaikkoja monen tehtaan suljettua ovensa. Tuolloin oli lomautuksia monessa paikassa ja irtisanomisia.

Euroopassa työttömyys alkoi kasvaa ja varsinkin nuorisotyöttömyys. Kreikan ja monen muun valtion talous romahti. Syntyi eurokriisi, jossa lähdettiin näivettämään hyvinvointivaltiota ja pelastamaan pankkeja tiukan uusliberalistisen talouskurin alaisuudessa.

Vähitellen Eurooppaan kehittyi sosiaalinen kriisi, koska niin moni ihminen ja paikallisyhteiskunta oli tippunut ulos yhteiskunnan kehityksestä. Joillain meni suhteellisen hyvin, vaikka talous monessa paikassa tömähti paikoilleen. Yhteiskunta alkoi vähitellen polarisoitumaan ja samaan aikaan sosiaalinen media ja internet alkoi muuttamaan ihmisten informaationsaantia.

Perinteisillä sanomalehdillä, radiolla ja telkkarilla alkoi olemaan pienempi rooli informaationvälittäjänä.

Eurooppaan on vähitellen syntynyt otolliset olosuhteet äärioikeiston kasvulle. Varsinkin koska vasemmistolla ja sosialidemokraateilla on ollut niin hankalaa asemoitua mihin asettuvat aatteellisesti Neuvostoliiton ja Blairilaisen kolmannen tien jälkeiseen aikaan.

Äärioikeiston nousu alkoi varmasti pitkälti siksi, että he osasivat osoittaa sormella epäkohtia kohtaan. Mutta ongelmana on vain se, että he osoittavat sormensa vääriin kohtiin vailla mitään ratkaisua. Samaan aikaan sosialidemokraattinen liike etsi sieluaan hapuilevalla politiikallaan.

Osa halusi jopa ottaa pois sanan sosialismi liikkeestä ja jättää pelkän demokraatti osan liikkeen nimeen.

Tony Blairin ja kumppaneiden kolmannen tien politiikalla sosialidemokraatit onnistuivat voittaa joitain vaaleja 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Mutta tuolla politiikalla vietiin kuitenkin yhteiskunnan heikompien luottamus liikkeeseen.

Katkeruus on ollut iso, varsinkin koska retoriikka ja käytännön politiikka ei ollut aikoihin vastannut toisiaan yhteiskunnan heikoimpien näkökulmasta.

Timo Soini totesi aikoinaan Perussuomalaisten olevan työväenliike ilman sosialismia. Se kuvastaa oikeastaan puolueen tuolloista pyrkimystä saada heitä kannattajikseen, jotka olivat tippuneet ulos yhteiskunnan kehityksestä.

Sitä osaa väestöstä, joka menetti työnsä tai jonka palkkoja poljettiin.

Mitä sosialismin puute käytännössä tarkoittaa? Sosialismi aatteena perustuu solidaarisuuteen ja haluun lisätä ihmisten välistä tasa-arvoa. Liikkeellä on aatteellisesti pitkät internationalismin perinteet, jotka ulottuvat 1800-luvulle saakka.

Sosialismin perusajatuksena on ajatus siitä, että ihmiskunnan tulevaisuutta voitaisiin muuttaa, mikäli kaikki maailman työtätekevät yhdistäisivät voimansa ja alkaisivat rakentaa reilumpaa yhteiskuntaa.

Äärioikeiston aate on sen sijaan heikommalla pohjalla. Aatetta voi nähdä tavallaan äärikonservatismina. Usein siinä laitetaan yhteiskunnan heikompia vastakkain jonkun erilaisuuden perusteella.

Minkä takia äärioikeistolla tuntui olevan vastauksia kaikkeen? He osasivat ensinnäkin ilmaista ihmisten tuntemaa turhautumista yhteiskunnalliseen järjestelmään, joka ei enää palvellut suuria väestöosia.

Ongelma on kuitenkin nimenomaan siinä, ettei äärioikeisto perustanut yhteiskunnallista analyysiään sosialismiin vaan äärikonservatismiin. Heillä ei ole ratkaisuja nykyiseen kapitalistiseen järjestelmään tai globalisaation sekä robotisaation tuomiin ongelmiin.

Sen takia heidän yhteiskunnalliset ratkaisunsa ovat todella samankaltaista kuten 1930- ja 1940-luvun fasistien ja kansallissosialistien.

Natsi-Saksassa noustiin valtaan syyttämällä yhteiskunnan ongelmia vähemmistöjen ja ulkomaalaisten voimien niskaan. Juutalaiset saivat kärsiä erityisen paljon heidän vastakkainasettelun politiikastaan. Peloteltiin sosialismin rapauttavasta voimasta ja juutalaisten pyrkimyksistä maailmanherruuteen.

Tapahtumat, jotka vähitellen johtivat juutalaisten kansanmurhaan, jota tunnetaan nimellä holokausti, ei tapahtunut silmänkäänteessä. Siinä vietiin askel askeleelta naapurilta ihmisyys ja tehtiin hänestä vihollinen.

Tuli avioliittolakeja, jotka mitätöivät juutalaisten ja arjalaisten väliset avioliitot. Tuli Kristallienyö, jolloin juutalaisten omaisuutta tuhottiin ja askel askeleelta vietiin ihmisyys.

Vähitellen päädyttiin siihen ihmiskunnan synkimpään kolkkaan. Miljoonat ihmiset kuolivat Natsi-Saksan harjoittamassa tuhoamispolitiikassa. Siinä kuoli noin kuusi miljoonaa juutalaista kaksi kolmasosaa Euroopan juutalaisesta väestöstä.

Moni kuolemanleireihin joutunut oli myös sosialidemokraatti. Heitä Natsi-Saksa vihasi ja pelkäsi erityisesti.

Nykypolitiikassa äärioikeisto on jälleen alkanut osoittaa sormiaan vähemmistöjen ja maahanmuuttajien suuntaan. Samaan aikaan kansainvälinen juutalaisten salaliittoteoria on saanut uuden muotonsa fanaattisesta Euroopan unionin vastustuksesta.

Timo Soini huusi pitkään, kun hän vielä jaksoi ja pystyi, toteamustaan ”missä EU, siinä ongelma.”

Samaan aikaan perussuomalaiset alkoivat asettaa maan suomenruotsalaiset vaikeaan asemaan ja sittemmin maahanmuuttajat.

Vastaavanlaisesti moni muu äärioikeistolainen liike on tehnyt läpi Euroopan.

Äärioikeiston politiikka, jossa hajotetaan yhteiskunnan rakenteet ja kyseenalaistetaan ihmisyyteen liittyvät kristilliset ja sosialistiset käsitteet, tulee vääjäämättä johtamaan äärettömään tragediaan, mikäli asialle ei tehdä mitään.

Näen tässä vasemmiston ja sosialidemokraattien pitävän hallussaan avainaseman äärioikeiston uskottavuuden viemiseen pois.

Tarvitsemme 2000-luvun sosialismin uudelleen tulon. Varsinkin sellaisen, joka perustuu demokratiaan ja ilmastokriisin ratkaisemiseen.

Äärioikeistoa pitäisi haastaa aivan tosissaan ilman minkäänlaista ylemmyyden tunnetta iskemällä heidän väitteitänsä seikkaperäisiesti alas ja hyökkäämällä äärioikeiston harjoittamaansa politikkaa armottomasti osoittamalla sen kestämättömyyden.

Politiikka, jossa asetetaan heikko heikkoa vastaan, on onttoa. Politikka, jossa halutaan hajottaa Eurooppa palasiksi, on onttoa. Siinä ei ratkaista yhteiskunnan perustavanlaatuisia ongelmia, jotka johtuvat järjestelmästä, joka on rikki. Emme saa niitä ongelmia korjatuksi, mikäli alamme riitelemään keskenään tai tuhoamaan yhteiskunnan.

Nykypäivän menossa on paljon yhtäläisyyksiä menneeseen. Myös tuolloin moni ihminen sai kärsiä talouselämän mullistuksista, kuten esimerkiksi ensimmäistä maailmansodasta seuranneista talousahdingosta ja 1930-luvun lamasta.

Kansallissosialistit nousivat valtaan aikana, jolloin moni ihminen oli tyytymätön talouskehitykseen ja sieltä alkoivat syyttämään vähemmistöjä ja sosialisteja maan huonosta tilasta. Samaan aikaan he saivat rahakkaita tukijoita, jotka pelkäsivät sosialismia, jotka alkoivat kustantamaan puolueen vihamediaa. Pelkääkö oikeistomedia sosialismia edelleen ja koittaa padota asiaa äärioikeistolla nostamalla heidän aiheita aina esille?

Emme ole mitenkään immuuneja vanhoille virheille, joita ihmiskunnan historiassa on tapahtunut. Meidän olisi todella muistettava tämä.

Olen itse käynyt useammassa keskitysleirissä ja lukenut paljon aiheeseen kuuluvasta historiasta ja kansanmurhista. Näissä asioissa emme voi pelleillä.

Mitä meidän olisi tehtävä?

Eurooppa ja Suomi kaipaa muutosta nykymenoon ja siihen kapitalistiseen järjestelmään, johon olemme nyt joutuneet.

Mikäli oikeisto saa jatkaa omalla linjallaan millä ajetaan alas hyvinvointivaltio ja jätetään yhä enemmän ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle, olemme vääjäämättä menossa erittäin vakavaan suuntaan. Se vie yhteiskunnalta uskottavuuden ja vakauden.

Sellainen politiikka antaa äärioikeiston kannatukselle lisäpotkua. Koska monelle ihmiselle yhteiskunta ei toimi ja ihmiset alkavat etsimään keinoja, joilla saataisiin itselleen parempi olo.

Äärioikeisto pystyy syytämään yhteiskunnan huonoa menoa maahanmuuttajien ja vähemmistöjen niskoille samaan aikaan kun mitään ratkaisua ei anneta siihen, miten me rakennamme kestävämpää ihmisyyttä. Miten me saamme enemmän oikeudenmukaista yhteiskuntaa tai miten saamme maailman rikkaimman prosentin verolle. He eivät anna vastausta siihen miten hyvinvointivaltio pelastetaan tai miten me ratkaisemme ilmastokriisin.

Heillä ei ole minkäänlaisia visioita tulevaisuudesta. Konservatiivinen oikeisto on toisaalta eksynyt uusliberalismin polulle eikä siinä loppua ole näköpiirissä.

Sen takia tarvitsemme sosialidemokraatteja ja vasemmistoa ottamaan nämä asiat esille rakentaakseen muutosta. Emme voi enää hävetä punaista väriämme tai vihreää politiikkaamme.

Meidän on voitettava ihmisten luottamus siihen, että meillä on visio ihmiskunnan ja Euroopan tulevaisuutta varten. Aivan kuten meillä oli aikoinaan visio hyvinvointivaltion rakentamista varten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s