Green New Deal för Europa löser klimatkrisen och skapar jobb

John F. Kennedy höll ett tal den 12:e September 1962 i Houston Texas om USA:s avsikter att sätta en människa på månen. Amerikanerna skulle inleda det komplicerade Apollo rymdprogrammet för att utveckla den teknologi som behövdes för att nå målet. Programmet kostade ungefär 2,2 procent av USA:s federala budget eller 144 miljarder dollar i dagens pengar.

Kennedy sa att amerikanerna inte väljer att gå till månen för det är lätt utan för att det är svårt.

Om mänskligheten kunde sätta en människa på månen på 1960-talet kan vi hitta viljan och styrkan att rädda vår planet och dess biodiversitet.

Europeiska unionen ska leda denna kamp att rädda planeten. Om ingen annan gör något ska vi européer rycka fram med framtidstro och optimism. Omvärlden ser oss européer som svaga och splittrade. Varför inte visa dem styrka och visioner som de kan följa?

Ifall amerikanerna under 1960-talet klarade av att investera över två procent av sin BNP på Apolloprogrammet, så klarar vi av att investera minst två procent på att förnya vårt samhälle, en klimatsmart revolution.

President Franklin Roosevelt blev vald till amerikanernas president för att lösa 1930-talets ekonomiska depression när en fjärdedel av amerikanerna var arbetslösa. Han tacklade depressionen genom att inleda omfattande investeringsprogram i USA:s infrastruktur och samhälle. Mycket av USA:s väg-, el- och järnvägsnätverk existerar idag tack vare Roosevelts moderniseringsprogram. Nu är det dags att Europas föråldrade infrastruktur och ekonomi moderniseras för 2030-talet.

Många amerikaner fick jobb genom investeringsprogrammet och efter det förödande andra världskriget steg USA fram som stormakt.

I dagens Europa har många stolta industrisamhällen gått under efter finanskrisen 2008 och på grund av den allt hårdare globala konkurrensen samt automatiseringen.

Många människor har hamnat utanför samhället.

Nu är det dags att Europa räcker vanliga, arbetande människor en hjälpande hand och ge dem nytt hopp för framtiden tillika som vi frisätter kontinentens samlade energi och resurser för att bekämpa klimatkrisen. Senast nu står det klart att vi måste ändra vårt samhälle för att rädda mänskligheten.

Vi måste investera i vårt samhälle och revolutionera dess ekonomi så att de blir mera klimatvänliga.

Europeiska unionen behöver en GREEN NEW DEAL för att läka de djupa sår som finanskrisen 2008 har skapt i våra samhällen och för att bekämpa klimatkrisen.

Europeiska unionen kan sätta igång ett investeringsprogram som skulle innefatta minst två procent av unionens bruttonationalprodukt, cirka 300 miljarder euro. Detta program behövs för att vi européer ska kunna uppnå Parisavtalets målsättningar att minska CO2-utsläppen med 40 – 55 % jämfört med 1990.

Genom ett mångårigt investeringsprogram ska vi investera i utvecklande av teknologin, ekonomin och infrastrukturen i klimatmässigt hållbarare riktning. Programmet kan finansieras genom att Europeiska unionen kräver ansvar av samhällets rikaste. Genom att stoppa läckagen till skatteparadisen och skatteplaneringen kunde EU finansiera detta investeringsprogram utan att det drabbar löntagarna och de ärliga företagarna.

Tilläggsfinansiering kan fås genom att Europeiska Centralbanken köper upp statslån, som tas ut för investeringsprogrammet.

Ifall amerikanerna kunde sätta en människa på månen på 1960-talet så klarar vi av att lösa klimatkrisen här hemma i Europa.

Mera om ämnet:

Bernie Sanders, Ed Milliband, Alexandria Ocasio-Cortez.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s