Eurooppalainen Green New Deal ratkaisee ilmastokriisin ja luo työpaikkoja

John F. Kennedy piti puheen 12. päivä syyskuuta Texasin Houstonissa USA:n aikeista laittaa lennättää ihmisen kuun kamaralle. Yhdysvalloilla oli kesken kylmän sodan aikomus aloittaa monimutkaisen avaruusohjelman nimeltä Apollo. Ohjelmalla kehitettäisiin teknologiaa, jolla päästäisiin päämäärään ja pystyttäisiin kilpailemaan Neuvostoliittoavastaan ohjus- ja avaruusteknologiassa. Ohjelma maksoi Yhdysvalloille noin kaksi prosenttia federaation budjetista tai noin 144 miljardia dollaria tämän päivän rahassa.

Kennedy totesi puheessaan, ettei Yhdysvallat ajo laittaa ihmistä kuuhun koska se on helppoa vaan koska se on vaikeata.

Mikäli ihmiskunta kykeni laittamaan ihmisen kuun päälle 1960-luvulla, kykenemme tänä päivänä ratkaisemaan ilmastokriisin, mikäli löydämme tahdon ja voiman tehdä niin.

Euroopan unionin on johdettava tätä taistelua, jossa pyrimme pelastamaan planeetan ja ihmiskunnan tulevaisuuden. Mikäli kukaan muu ei tee mitään meidän eurooppalaisten tulisi otettava asia työksemme ja annettava ihmisille tulevaisuuden uskoa ja optimismia. Muu maailma katsoo meitä eurooppalaisia heikkoina ja riitaisina. Miksemme eurooppalaiset näytä heille voimaamme ja visioitamme, joita he voisivat seurata?

Mikäli Yhdysvallat 1960-luvulla, jolloin myös tuloerot olivat maassa historiallisen alhaiset, onnistui investoimaan kaksi prosenttia BKT:stään Apollo-ohjelmaan, onnistumme täällä Euroopassa myös laittamaan pari prosenttia BKT:stämme mullistaakseen yhteiskuntamme ilmastoystävällisempään suuntaan.

1930-luvulla Franklin Roosevelt valittiin presidentiksi ratkaisemaan maata riivaavaa lamaa, joka oli sysännyt neljänneksen maan työväestä työttömäksi. Hän tarttui toimeen laittamalla amerikkalaiset töihin mittavilla investointiohjelmilla, joilla rakennettiin moderni Amerikka. Paljon nyky-Yhdysvaltojen sähkö- juna- ja tieverkosta rakennettiin tuolloin. Nyt meidän eurooppalaisten olisi myös modernisoitava omaa infrastruktuuriamme 2000-luvulle.

Moni amerikkalainen sai töitä kiitos Rooseveltin New Deal investointiohjelman ja maan talous alkoi parantua juuri ennen toisen maailmansodan kauheita tapahtumia.

Nyky-Euroopassa moni ylpeä teollisuusyhteiskunta on joutunut ongelmiin varsinkin vuoden 2008 finanssikriisiä seuranneet taantuman jälkeen. Toki myös koventuneen globaalin kilpailkun ja automatisaation takia.

Valitettavan moni ihminen on jäänyt yhteiskunnasta ulkopuolelle.

Euroopan unionin olisi ojennettava auttavaa kättä näille ihmisille ja kiskottava heidät takaisin osallisiksi tähän uuteen yhteiskuntaan. Nyt on aika laittaa koko mantereen voimavarat töihin taisteluun ilmastokriisiä vastaan. Viimeistään nyt on aika koittanut tehdä jotain, jotta voimme pelastaa ihmiskunnan tulevaisuuden.

Meidän on tehtävä jotain yhteiskunnassamme, jotta voimme mullistaa sen ilmastoystävällisempään suuntaan.

Euroopan unioni tarvitsee siis GREEN NEW DEAL:in parantaakseen ne yhteiskunnalliset haavat, jotka syntyivät vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa ja jotta voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Euroopan unionin olisi käynnistettävä investointiohjelman, joka käsittäisi vähintään kaksi prosenttia unionin bruttokansantuotteesta tai noin 300 miljardia euroa vuodessa. Tarvitsemme tätä ohjelmaa, jotta voimme päästä Pariisin ilmastotavoitteisiin vähentääksemme kasvihuonepäästöjämme 40 – 55 % vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Monivuotisen investointiohjelman kautta voisimme kehittää tulevaisuuden teknologiaa, taloutta ja infrastruktuuria, jota tarvitsemme 2000-luvun haasteisiin. Ohjelma rahoitettaisiin unionin vaatimalla yhteiskunnan rikkaimmilta yhteiskunnallista vastuuta. Aggressiiviselle verosuunnittelulle on tehtävä loppu ja veroparatiisien vastaista työtä on tehtävä entistä kovemmin.

Unioni voi osittain rahoittaa ohjelmaa myös laittamalla Euroopan unionin keskuspankin ostamaan investointihojelmaan liittyviä valtiolainoja.

Mikäli amerikkalaiset onnistuivat laittamaan ihmisen kuun päälle 1960-luvulla, onnistumme eurooppalaiset mullistamaan taloutemme ilmastokriisin ratkaisemista varten.

Lisää aiheesta:

Bernie Sanders, Ed Milliband, Alexandria Ocasio-Cortez.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s