Nog är nog! Dags för ett rättvisare Europa

Allt för länge har samhällsutvecklingen stått på ställe utan större visioner om hur mänskligheten kan förändras mot det bättre. Både här hemma och runtom Europa. Under de senaste 30–40 åren har unionen dominerats av högern som består av en skara konservativa partier.

Finanskrisen 2008 utvecklades först till en ekonomisk kris där människor förlorade sina arbetsplatser och ungdomsarbetslösheten exploderade i flera europeiska länder. Sedan utvecklades den ekonomiska krisen till en socialkris och nu ligger vi i en politisk kris.

Utanförskapet och de växande samhällsklyftorna är dagens samhälles stora utmaningar liksom den växande klimatkrisen. Den rikaste procenten av världensbefolkning blir enbart rikare medan de svaga i samhälle får det sämre. Till år 2030 räknas det enligt olika uppskattningar att samhälles rikaste procent kommer att äga 75 procent av världens egendom. Tillika som de rika blir rikare skuldsätts den offentliga sektorn som går miste av skatteintäkter. De rika kan betala proportionellt mindre skatt än arbetar- och medelklassen i samhället vars löner har dessutom stagnerat eller minskat.

Välfärdsstaten kan inte enbart finansieras av de svaga utan vi kommer att behöva de starkas samhälleliga ansvar också i form av skatteintäkter. Sådana intäkter som bidrar till utvecklandet av välfärdsstaten och sådana intäkter som bidrar till bekämpandet av klimatkrisen.

Flera människor ligger utanför samhället eller i fara att hamna utanför samhället. Bland dessa människor växer frustrationen över en icke-fungerande ekonomi som fungerar enbart för de få. Frustrationen har förmodligen lett till att många människor har det sämre ställt gett sin röst till sådana krafter som vill ställa de svaga mot varandra eller söndra Europeiska unionen.

Dessa krafter ställer arbetare mot invandrare, arbetslös mot asylsökande och Finland mot EU. Samhällsproblemen anklagas ofta på minoriteter eller invandrare. Oron över klimatkrisen aviseras som klimathysteri och man drömmer om ett förflutet samhälle. Men politiken som skulle lösa samhällets och mänsklighetens stora problem, som berör de växande inkomstklyftorna och den allt allvarligare klimatkrisen, lyser med sin frånvaro.

Faktum är att vi människor som är svaga måste finna solidariteten och medmänskligheten sinsemellan för att kunna förändra världen. Nu måste vi kräva samhälleliga förändringar som leder till att de rika inte längre kan smita sitt ansvar genom skatteplanering som hotar välfärdsstatens framtid. Resurserna behövs också för att reformera vår ekonomi så vi kan motarbeta klimatkrisen. Nu om någonsin behövs en ambitiös klimatpolitik här i Europa.

Europeiska unionen måste förändra sin jordbrukspolitik så att jordbruksstöden uppmuntrar en klimatvänligare matproduktion. Tillika som vi borde utveckla en europeisk Green New Deal som skulle sätta ungefär två procent eller mer av unionens årliga sammanlagda bruttonationalprodukt till revolutionerandet av samhället mot klimat vänligare håll.

Unionen måste stå för demokratin och för mänskliga rättigheter. Vi kan inte leva i ett sådant samhälle som trampar på människors grundläggande rättigheter eller fråntar människors politiska rättigheter och rätten att bestämma om sin framtid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s