Varför behöver vi Europeiska unionen?

Många människor har kommit under de gången dagarna och frågat mig om Europeiska unionen är bra eller inte för oss. Många människor frågade också huruvida vi får mer av medlemskapet än vi betalar.

Mitt korta svar till den första frågan är ja.

Den årliga medlemsavgiften för finländare är femtio euro per person. För den avgiften får vi finländare massor och de redskapen vi behöver för att rädda välfärdsstaten och lösa klimatkrisen.

Finland med sin drygt fem och en halv miljon människors invånarantal, färre människor än i Sankt Petersburg, har väldigt begränsade möjligheter att påverka mänsklighetens öde. Men tillsammans med våra europeiska vänner har vi goda möjligheter att påverka.

Unionen har mer än 500 miljoner människor och alla medlemsstater sammanlagt har vi världens största ekonomi. Jussi Halla-ahos prat om klimathysteri och att vi finländare är enbart en promille av världens befolkning kan därmed förklaras som struntsnack. Som medlemsstat i Europeiska unionen har vi goda möjligheter att påverka omvärlden och också fixandet av klimatkrisen.

Europeiska unionen är liksom kommunen och staten en politisk arena som vilken som helst annan politisk arena. Att vara en del av unionen har gett oss finländare en helt annorlunda möjlighet att utveckla får exportindustri och ekonomi.

Jag kommer ihåg mitt deltagande i en valdebatt i Åbo för några veckor sedan. Där var en av debattörerna Sannfinländarnas ungdomsförbundets ordförande. Han ville klar ordat att Finland skulle ut ur den Europeiska unionen. När jag frågade om han vill att vi ska ha en liknande samma som Brexit i Storbritannien svarade han inget.

Sådan politik är enligt min åsikt både farlig och ansvarslös. Speciellt med tanke att vi nu kan se vad som pågår med Storbritannien. En av de största medlemsstaterna med över 66 miljoner medborgare och en av de starkaste ekonomierna har hamnat i ett kaotiskt läge i Brexit-härvan. Landets inrikespolitik är i fullständigt kaos och flera viktiga reformer blir ogjorda när all energi hamnar mer eller mindre till att sköta Brexit. Tillika har flera arbetsplatser försvunnit och ekonomin håller på att hamna i en recession.

Ifall ett sådant lant som Storbritannien har så här stora problem så hur skulle lilla Finland klara? Man vill inte ens tänka tanken.

Är det inte således klart att vi är starkare tillsammans här i Europa?

Vi borde därför komma vidare i diskussionen. Vi borde börja fundera på vår gemensamma framtid här i Europa och fundera på hurdan union vi vill ha. Vill vi ha ett EU som räddar framtidens välfärdsstat genom att lösa dess finansieringsproblem? Vill vi lösa klimatkrisen? Vill vi rädda demokratin och de mänskliga rättigheterna?

Mitt svar till alla dessa frågor är ett definitivt ja. Hela den här kampanjen bygger på dessa tre stora saker.

Problemet med dagens välfärdsstat är inte avsaknaden av pengaresurser. Finland har aldrig under hela historiens tid varit så här rik. Problemet är att den rikaste procenten och dess promille inte betalar tillräckligt med skatt. De bär inte sitt samhällsansvar. Nu måste vi kräva ansvar av dem. Varför tror ni annars att det finns så mycket missnöje här hemma i Finland och ute i Europa? Många människor känner sig utanför samhället och mår illa.

Mycket har diskuterats om den offentliga sektorns växande skulder och budgetunderskotten. Angående de här har man diskuterat mycket om förvärvsbeskattningen och sysselsättningsgraden. Ämnesområden som onekligen är viktiga för välfärdsstatens finansiering.

Tillika är verkligheten den att den rikaste procenten blir bara rikare och rikare tillika som den offentliga sektorn i västvärlden blir bara mer skuldsatt. De rika och storbolagen kan skatteplanera lagligt i lugn och ro och lämna skatterna obetalda.

Caruna är ett av de mest groteska exemplen från Finland. Det är ett företag som inte betalar just någon skatt till Finland tillika som den dominerar landsbygdens elleveranser. Enbart ifjol förorsakade företaget 13 miljoner euro förluster till staten.

Sådana exempel som Caruna finns de många av. Men begränsas inte enbart till storbolagen utan också till rika individer och finansinstitut.

Hur många sjukhus, skolor, universitet och järnvägar blir obyggda på grund av det här? Omöjligt att veta utan omfattande utredningar. Men ifall vår ekonomi var rättvisare skulle resursen onekligen vara betydelsefull.

När vi kommer till år 2030 räknas det att den rikaste procenten i världen äger ungefär 75 procentenheter av världens egendom.

Mänskligheten utvecklas därmed mot en väldigt dålig riktning.

Under de senaste tiderna har det rubricerats om de förfärliga bränderna i Paris där det kulturhistoriskt värdefulla Notre Damekyrkan brann. Miljardärerna lovade genast sammanlagt över en miljard euro till restaureringsarbete. Till sådant har de råd. Men inte till skattebetalningen.

Frågan är således inte den att det inte skulle finnas resurser att rädda välfärdsstaten eller att lösa den växande klimatkrisen. Frågan handlar om det att resurserna används fel och att vårt ekonomiska system är väldigt orättvist och destruktivt ur mänsklighetens perspektiv.

Europeiska unionen ger oss finländare den bästa möjligheten att rädda vår välfärdsstats finansiering i framtiden. Unionen måste se till att de rikaste beskattas bättre. Att skatteplaneringen inte är så groteskt. På det här sättet har vi råd till skolor och annat som behövs i samhället. På det här sättet har vi råd och resurser att reformera vår ekonomi så att den inte tär på klimatet så mycket.

Nu måste vi verkligen tänka stort för att komma ur de problem som mänskligheten står inför och göra vårt bästa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s